Styret


Styremedlemmer:

Styreleder Vincent Mrimba

Nestleder Eunice Hammond-Mørklid

Bodil Aagaard

Lawrence Asara Newman

Maria Pedersen

Violet Halder

 

Varamedlemmer:

Kalaregy Drange

Chris Karembo Hanga

Adela Salomon-Hammersland

Sajjad Younas

 

 

Styret ble konstituert 10.mai 2017.